واحد پژوهش و ترجمه موسسه مطالعات فرهنگی جبهه انقلاب اسلامی از سال ۱۳۹۰ با فعالیت در این حوزه تلاش کرده است که به فعالین فرهنگی اعم از نویسنده ها، فیلم سازان، مستند سازان، هنرمندان و … در این زمینه کمک کند و با رصد مطالب دیگر کشورها در غنی کردن محصولات آنها تلاش کند. توجه به ضرورت رصد و پژوهش‌محور بودن خروجی‌های فرهنگی و رسانه‌ایی از اهم موضوعات و فعالیت‌هایی است که در کانون توجه واحد پژوهش قرار داشته و با هدف قرار دادن این نوع خروجی فعالیت‌های خود را پیش می‌برد؛ چرا که پژوهش‌محور نبودن فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای ناکارامدی آنها را به دنبال دارد و حتی در برخی موارد نیز می‌تواند نتیجه عکس به همراه داشته باشد. از همین رو، پژوهش در تمامی ابعاد فعالیت‌های هنری، فرهنگی، رسانه‌ای و فرهنگ‌سازی‌های دینیِ مبتنی بر پژوهش، انکارناپذیر و از ضروریات جبهه فرهنگی در زمان حال می‌باشد.